Følg med på nettsidene og oppdatert program for FRIK Festivalen 2017!
Oppdatert 2017 07 14

 

Program for FRIK Festivalen 2017:

Onsdag 19.juli
13.00 Campspot (til 16.00)
16.00 Registrering UngVisjon og FRIK Festivalen.
16.30 Middag (til 17.30)
18.00 Åpningsmøte med Hits for Alle
18.00 
Campspot
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Anette Stokke
21.30 Campspot
23.00 Grupper i teltleiren

Torsdag 20.juli
08.00 Frokost
09.00 FRIK morgenmøte i Stavernhallen (til 09.30) med Hanne Marie Skaar
09.45 UngVisjon morgensamling
10.00 VGS: Aktiviteter pulje 1. Ungdomsskole: hjelpeledere på UngVisjon.
12.00 Lunsj
13.00 Campspot (til 16.00)
13.00 VGS: Aktiviteter pulje 2.
15.00 Seminar "Målrettet liv" med Ole Bjørn Nord-Varhaug
16.30 Middag (til 17.30
18.00 Hits for Alle
18.00 Campspot
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Rune Tobiassen
21.30 Campspot
22.00 Konsert med Radiate Worship
23.00 Grupper i teltleiren

Fredag 21.juli
08.00 Frokost
09.00 FRIK morgenmøte i Stavernhallen (til 09.30) med Håvard Haugland
09.45 UngVisjon morgensamling
10.00 VGS: Aktiviteter pulje 3. Ungdomsskole: hjelpeledere på UngVisjon.
10.00 Ledertrening 2.0 FRIK xPand
12.00 Lunsj
13.00 Campspot (til 16.00)
14.00 Capture the flag
14.00 ​Ledertrening 2.0 FRIK xPand
14.00 Seminar for tweens og FRIK: "Med Jesus i Hverdagen". Per Jonas Noreng.
15.00 Seminar "Grill en kristen" med Rune Tobiassen
16.30 Middag (til 17.30)
18.00 Hits for Alle
18.00 Campspot
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Britt Solveig Spilde
21.30 Campspot
22.00 Konsert med Ole José fra Jesus Loves Electro
23.00 Ro (vis hensyn)
23.30 Grupper i teltleiren

Lørdag 22.juli
08.00 Frokost
09.00 FRIK morgenmøte i Stavernhallen (til 09.30) med Thore Søvik
09.45 UngVisjon morgensamling
10.00 Seminarer. Ungdomsskole: hjelpeledere på UngVisjon.
12.00 Lunsj
13.00 Campspot (til 16.00)
14.00 Misjonsløp

16.30 Middag (til 17.30)
18.00 Hits for Alle
18.00 Campspot
20.00 Kveldsmøte i Stavernhallen med Eivind Landro
21.30 Campspot
23.00 Ro (vis hensyn)
23.30 Grupper i teltleiren

Søndag 23.juli
08.00 Frokost
11.00 Gudstjeneste med Rune Tobiassen. Nattverd.
13.00 Middag
Følg med på nettsidene og oppdatert program for FRIK Festivalen 2017!
Oppdatert 2017 07 14