Følg med på nettsidene og oppdatert program for FRIK Festivalen 2018!
Oppdatert 2018 03 28

 

Program for FRIK Festivalen 2018:

Foreløpig program for Frik Festivalen 2018, med forbehold om endringer.

Onsdag 18.juli
1300 Campspot (til 1600)
1600 Registrering UngVisjon og FRIK Festivalen
1630 Middag (til 1730)
1800 Åpningsmøte med Hits for Alle
1800 
Campspot
2000 Kveldsmøte i Stavernhallen med Øystein Gjerme
2100 Konsert med Garness i Tunet
2130 Campspot
2300 Grupper i teltleiren

Torsdag 19.juli
0800 Frokost
0900 FRIK morgenmøte i Stavernhallen (til 0945)
1000 UngVisjon morgensamling
1000 VGS: Aktiviteter pulje 1. Ungdomsskole: hjelpeledere på UngVisjon
1230 Lunsj
1300 Campspot (til 1600)
1300 VGS: Aktiviteter pulje 2.
1500 Seminar
1630 Middag (til 1730
1800 Hits for Alle
1800 Campspot
2000 Kveldsmøte i Stavernhallen med Gina Gjerme
2130 Campspot
2200 Konsert
2300 Grupper i teltleiren

Fredag 20.juli
0800 Frokost
0900 FRIK morgenmøte i Stavernhallen (til 0945)
1000 UngVisjon morgensamling
1000 VGS: Aktiviteter pulje 3. Ungdomsskole: hjelpeledere på UngVisjon
1000 Ledertrening 2.0 FRIK xPand
1230 Lunsj
1300 Campspot (til 1600)
1400 Capture the flag
1400 ​Ledertrening 2.0 FRIK xPand
1400 Seminar
1500 Seminar
1630 Middag (til 1730)
1800 Hits for Alle
1800 Campspot
2000 Kveldsmøte i Stavernhallen med Britt Solveig Spilde
2130 Campspot
2200 Konsert
2300 Ro (vis hensyn)
2330 Grupper i teltleiren

Lørdag 21.juli
0800 Frokost
0900 FRIK morgenmøte i Stavernhallen (til 0945)
0945 UngVisjon morgensamling
1000 Seminarer. Ungdomsskole: hjelpeledere på UngVisjon
1230 Lunsj
1300 Campspot (til 1600)
1400 Misjonsløp

1630 Middag (til 1730)
1800 Hits for Alle
1800 Campspot
2000 Kveldsmøte i Stavernhallen med Thore Søvik
2130 Campspot
2300 Ro (vis hensyn)
2330 Grupper i teltleiren

Søndag 22.juli
0800 Frokost
1100 Gudstjeneste med Rune Tobiassen. Nattverd.
1300 Middag
Følg med på nettsidene og oppdatert program for FRIK Festivalen 2018!
Oppdatert 2018 03 28