Påmelding til Visjon og dugnadsarbeid

Denne informasjonen er fra 2017. Oppdatering kommer!

Dugnad ble i 2004 kåret til Nor­ges nasjonalord i sterk konkurranse med «jah», «matpakke», «hæ» og «koselig». For at Visjon skal bli et godt arrangement, trengs det dugnadsinnsats. Vi håper du/dere kan bidra litt i løpet av festivalen. Under kan du velge én eller flere oppgaver som passer for deg/dem du melder på. Dersom det er umulig for deg/dere å bidra med noe, har vi forståelse for det. Husk likevel at alle monner drar, og som all dugnad er den en mulighet til å bygge fellesskap. Man blir bedre kjent av å jobbe sammen.

Nedenfor finner dere informasjon om det vi trenger å gjøre sammen.

Dere som kommer mandag eller tirsdag
får være med å bygge opp festivalen gjennom fire økter fordelt på mandag til onsdag. En fra hver enhet er med på 2 økter. Tidspunkter: Mandag 18-21, tirsdag 09-12 og 13-16 og onsdag 09-12. Ring festivalkontor på 997 10 071 ved ankomst. NB! Nummeret er i bruk fra mandag morgen 17.juli. Ankomst til Fredtun er fra kl 15.

Litt om de ulike dugnadsoppgavene
# Der det er behov Du blir satt opp på maks én oppgave pr. dag der det er behov. Arrangøren er takknemlig for alle som velger dette alternativet. Det hjelper oss med å få kabalen til å gå opp. 


# Medarbeider i grillen Du blir satt opp på to vakter av to timer. Oppgavene er bl.a. tilberedning/salg av grillmat.

# Medarbeider i kiosken Du blir satt opp på to vakter av to timer. Oppgavene er bl.a. salg/påfyll av varer.

# Nedrigg og rydding søndag Vi ønsker å forlate lokaler og områder litt finere enn da vi kom. Til dette trenger vi hjelp på søndag rett etter middag. Vi satser på være ferdig ca. kl. 17.
Til dere som er vant med nedrigg i Stavernhallen fra tidligere år, er dette en annen oppgave, siden den tekniske riggen skal stå.

# Kveldsvakt på FRIK Vi trenger hjelp til å skape ro i FRIK-leiren på en god måte i perioden 22:30 - 00:30. Kveldsvaktene avløses av nattevaktene.

# Nattevakt Vi deler opp vakta i to: kl. 24.00-03.00 og kl. 03.00 til 06.00. Det er alltid to nattevakter sammen.

# Medarbeider på misjonsaktiviteter Du hjelper til lørdag kl. 14.00-16.00, oppmøte kl. 13.30.

# Brann- og dørvakt i Stavernhallen Oppgaven består i å stå ved dørene og ønske velkommen, sørge for at nødutganger ikke blokkeres og at uvedkommende ikke slipper inn. Alle vakter får ansvar for to til tre møter hver.

# Trafikkvakt Oppgaven er å sikre fotgjengerfeltet mellom Fredtun og Stavernhallen i forbindelse med ferdsel til/fra møtene. Trafikkvaktene jobber sammen i par og får ansvar for to møter hver.

# Hjelpe til med kollekt Du er med og samler inn kollekt i Stavernhallen. Alle kollektører blir satt opp på to til tre møter.

# Kamerafolk til videoproduksjon Opplæring blir gitt. Møtene fordeles på tre team.

# Annen mindre oppgave Dette er valget for deg som av ulike årsaker ikke kan velge et av de andre alternativene. Varigheten på oppgavene kan variere fra fem minutter til maks totimer. Du vil få en oppgave som er tilpasset hva du kan bidra med.

# Kan dessverre ikke delta på dugnad For deg som av ulike årsaker ikke kan delta på dugnad i det hele tatt.