Kontakt

Generelle spørsmål om festivalen og påmeldingen kan rettes til Hilde H. Heidenstrøm: hilde.heidenstrom@frikirken.no eller telefon 454 28 685

Spørsmål om påmeldingen og Checkin kan rettes til festivalleder Børge Greaker: bg@fribu.no eller telefon 934 68 143

Spørsmål omkring UngVisjon kan rettes til UngVisjons-leder: Maria Selstø Myhren, mamyhren@hotmail.com.

Spørsmål omkring FRIK-Festivalen kan rettes til FRIK-leder Hanne Marie Skaar: hmskaar@gmail.com eller telefon 916 37 199

Arrangementstekniske og overordnede spørsmål kan rettes til festivalleder Børge Greaker: bg@fribu.no eller telefon 934 68 143

Presse og media kan kontakte pressetalsmann Jarle Skullerud (synodeformann i Frikirken): jarle.skullerud@frikirken.no