Målsetning

Målsetningen med Visjon er å være:

et sted hvor nye mennesker kan føle seg velkommen, og hvor vi blir utfordret og utrustet til å være disipler for Jesus.
et familiearrangement for alle generasjoner
en sentral arena for å fokusere Frikirkens satsingsområder og prosjekter
et arrangement med kvalitet, god forberedelse og organisering