Seminartilbudene under Visjon 2018

Seminarene starter kl. 1500

Torsdag 19.juli
"Målrettet liv for å vinne Jesusetterfølgere - erfaringer fra Midtøsten som inspirer inn i norsk kontekst" (Teatersalen)
Har erfaringene fra arbeidet blant muslimer i Midtøsten noe å bidra med inn i en sekulær norsk virkelighet? Ja, mener vi. Våre utsendinger i arbaiske land jobber strategisk og frimodig i et samfunn der det kreves mot og kulturforståelse i formidling av budskapet. Kom og bli inspirert av deres erfaringer. 
 
"Bro til tro" med Gina og Øystein Gjerme (Foredragssalen)
 
"Brekker vi nakken, eller lever vi et liv med hensikt?" med Mari og Yngve Kolltveit (Stuene)
Hvordan takler vi hverdagslivet med Jesus, familien, jobben, menigheten, menneskene rundt oss - og vår kjære?
 
Fredag 20.juli
"Grill en kristen" med Rune Tobiassen (sted kommer)
Rune Tobiassen er pastor i Østsida Frikirke og har skrevet masteroppgave i apologetikk. Han brenner for trosforsvar og stiller seg disponibel til å svare på alle innvendinger mot kristen tro. Han ønsker å gi ærlige svar på alle spørsmål. Seminaret er ønsket på nytt også i 2018. Samme tema, men nye spørsmål. De bestemmer du!
 
"Gudsbilder" med Else Birgit B. Strand (sted kommer)
Vi prøver å forstå Gud og lager bilder av hvem han er. Det finnes like mange bilder som mennesker. Hvordan blir gudsbildene til? Hvordan former de vår troshistorie og omvendt? Og hva skjer når gudsbilder går i stykker? finnes det en vei videre? Dette er noe av det seminaret vil dreie seg om.
 
"Discovery Bible Study (DBS) på persisk, arabisk, norsk og engelsk"  (sted kommer)
DBS er en metode for bibelstudium, som er lett å lære videre. Metoden fungerer bra i smågrupper, husmenigheter og for å spre de gode nyhetene i Midtøsten. Seminaret er både for nordmenn og innvandrere, som ønsker å studere bibeltekster på denne måten, og dermed få med seg et verktøy de selv kan bruke videre.
 
 
Seminarene er åpne samlinger der vi går i dybden på ulike temaer.

Oppdatert 2018 03 28