Mari og Yngve Kolltveit
   Mari og Yngve Kolltveit

Bilde av Benedicte Jonassen
   Benedicte Jonassen

Bilde av Rune Tobiassen
   Rune Tobiassen

Bilde av Kjersti Gulli Petersen
Kjersti Gulli Petersen


Thomas Freitag

Seminartilbudene under Visjon 2017

Alle seminarene er åpne, og krever ingen forhåndspåmelding.

MERK! Klimapilegrim på Kyststien har oppmøte utenfor hovedbygget kl.13.00 De øvrige seminarene starter kl. 15.00 og 18.00

Torsdag kl. 13.00

Klimapilegrim på Kyststien
Vi møtes utenfor hovedbygget på Fredtun kl.13.00, for så å vandre sammen et stykke av Kyststien. Det blir noen småstopp underveis, hvor noen aktuelle klima- og pilegrimstemaer tas opp. Dette blir et annerledes seminar, som tar oss med ut i Guds vakre natur for rekreasjon av kropp, sjel og ånd. Godt fottøy og en liten ryggsekk til vannflaske og sitteunderlag anbefales.
Med Arnfinn Løyning
 
Sted: Oppmøte utenfor hovedbygget på Fredtun

Torsdag kl. 15.00

MythBusters!
Bli med på myteknusing mellom single og gifte! Hva vi tenker om dem som har en annen livssituasjon enn oss, kan bygge barrierer. La oss bygge relasjoner på tvers av stand og stilling, for at menighetene våre kan bli enda mer inkluderende!
Med Kjersti Gulli Petersen og Thomas Freitag
 
Sted: Foredragssalen
 
Omsorg for flyktninger
Et seminar for deg som er involvert med flyktninger og asylsøkere i Norge, gjennom menighet eller privat - og for deg som ønsker å bli det. Seminaret blir praktisk og erfaringsbasert.
Med Innvandrerkonsulenten i Frikirken
 
Sted: Teatersalen
 
HVERdag med Jesus, familie, jobb, menighet, mennesker rundt oss - og våre kjære
Brekker vi nakken eller lever vi et liv med hensikt?
Med Mari og Yngve Kolltveit 
 
Sted: Stuene i hovedbygget
 
Torsdag kl. 18.00
 
Reformasjonen - noe å feire? 
Birger Løvlie tar et tilbakeblikk på hva som skjedde i 1517 og frem til riksdagen i Worms i 1521. Deretter litt om reformasjonen i Norge.
- Hovedvekten blir lagt på de varige virkningene av reformasjonen: Hva gjør oss til en luthersk kirke? 
Med Birger Løvlie  
 
Sted: Foredragssalen
 
Fredag kl. 15.00
 
Trygghetssirkelen
En bevisstgjøring på hvordan vi gir omsorg og hva barna våre trenger fra oss som foreldre. Hvordan finne balansen mellom å være "større, sterkere, klok og god?"
Med Benedicte Frøystad Jonassen
 
Sted: Teatersalen
 
Grill en kristen 
Hva skal vi svare på innvendinger mot kristen tro? Rune Tobiassen gir ærlige svar på dine ærlige spørsmål.
Med Rune Tobiassen 
 
Sted: Foredragssalen  
 
Jeg - en menighetsplanter
Møt representanter fra Frikirkens menighetsplantingsteam og menighetsplantere. Øivind Augland deler om det som skjer angående menighetsplanting i Frikirken. Hør Arve og Pernille dele om hva som skjer gjennom plantingen i Ulsteinvik.God tid til samtale og spørsmål.
Med menighetsplantingsgruppa i Frikirken 
 
Sted: Stuene i hovedbygget
 
Fredag kl. 18.00
 
Nåden alene, troen alene
Birger Løvlie tar oss med gjennom Luthers lille katekisme, et mønster for kristen tro og liv. Hvordan ble katekismen til, hvor ble den av - og hva sier den om livet som kristen?
Med Birger Løvlie
 
Sted: Foredragssalen
  

Oppdatert 2017 07 05

 

 

 

Mari og Yngve Kolltveit
   Mari og Yngve Kolltveit

Bilde av Benedicte Jonassen
   Benedicte Jonassen

Bilde av Rune Tobiassen
   Rune Tobiassen

Bilde av Kjersti Gulli Petersen
Kjersti Gulli Petersen


Thomas Freitag