Talere på Visjon 2017

Anette Stokke arbeider i Tønsberg Frikirke. Hun er en av lederne bak Get Focused, og har vært med og ledet Encounter festivalen. Anette er kjent for en livgivende og Jesus-sentrert forkynnelse. Hun taler på kveldsmøtet i Stavernhallen onsdag kl.20.

Bilde av Rune TobiassenRune Tobiassen er pastor i Østsida Frikirke. Han er opptatt av trosforsvar og av at vi skal tro med hele oss - hodet, hjertet, magen og føttene. Han taler på kveldsmøtet i Stavernhallen torsdag kveld kl.20 (se og hør talen her), holder seminaret «Grill en kristen» fredag kl.15, og taler på gudstjenesten i Stavernhallen søndag kl.11 (se og hør talen her).

Bilde av Jarle SkullerudJarle Skullerud er synodeformann i Frikirken. Han er tidligere pastor i Bamble Frikirke, og har vært daglig leder av FriBU. Han er opptatt av å møte mennesker der de er i livet, og har også vært med som coach i prosjektet misjonale menigheter. Skullerud taler på formiddagsmøtet i Stavernhallen torsdag (se og hør talen her) og fredag kl.10 (se og hør talen her).

Bilde av Britt Solveig SpildeBritt Solveig Spilde arbeider i Ungdom i Oppdrag. Der leder hun Mission Europe, som blant annet jobber med menighetsplantinger i Europa. I tillegg leder hun menighetsplantingen 2.42 i Skien. Spilde taler på kveldsmøtet i Stavernhallen fredag kl.20 (se og hør talen her).

Bilde av Hanne Therese LoftesnesHanne Therese Loftesnes er ordinert prest og arbeider i IMI-kirken, Stavanger. Hun er daglig leder av GodhetNorge, lærer ved ACTA Bibelskole og leder IMI-kirkens helbredelsesrom. Hun brenner for at mennesker skal få erfare at Gud er god. Loftesnes taler på formiddagsmøtet i Stavernhallen lørdag kl.10 (se og hør talen her).

Bilde av Eivind LandroEivind Landro er ungdomspastor i Sula Frikirke, og er opptatt av hva det vil si å følge Jesus i hverdagen. I tillegg er han assistent på Møre barne- og ungdomsskole på Skodje. Landro taler på kveldsmøtet i Stavernhallen lørdag kl.20 (se og hør talen her).