U.skole aktiviteter 2017

Alle deltakere på FRIK Festivalen som begynner i 8., 9. eller 10. klasse til høsten kan velge å være med som hjelpeleder på aktivitetene til UngVisjon. Noen av gruppene er svært populære og blir fort fulltegnet.

Vi anbefaler at du er med som hjelpeleder. Dette vil gi deg mange gode opplevelser i tilegg til god ledertrening. Dersom du ikke vil være hjelpeleder på UngVisjon, vil du få tilbud om andre aktiviteter i samme periode i regi av festivalen.